Nota prawna

1. Wszystkie umieszczone na niniejszej stronie materiały, w szczególności: zdjęcia, teksty, grafika, znaki towarowe, wzory użytkowe, 
wzory przemysłowe, nazwy handlowe, nazwy produktów oraz loga graficzne są chronione są prawem autorskim i odpowiednio prawem własności przemysłowej. Materiały te są własnością właściwych osób prawnych, osób fizycznych czy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (firm, instytucji czy osób prywatnych), zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz za zgodą tych osób.


2. Jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów bez uprzedniej pisemnej zgody osób uprawnionych jest zabronione. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości, zabronione jest w szczególności: kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, zamieszczanie na innych stronach internetowych lub publikowanie materiałów z podaniem autorstwa osób trzecich (innych niż osoby uprawnione), transmitowanie elektroniczne jakiejkolwiek części serwisu internetowego, wykorzystywanie materiałów do celów publicznych lub komercyjnych.


3. W przypadku wątpliwości odnośnie praw autorskich lub praw własności przemysłowej dotyczących materiałów, prosimy o kontakt z IMM DESIGN.